Infrea förvärvar Upplands Markentreprenader

Industrigruppen Infreas senaste förvärv är Upplands Markentreprenader med verksamhet i Stockholm och Uppsala. Företaget omsatte vid senaste räkenskapsåret 105 miljoner kronor. Foto: Upplands Markentreprenader.

Den börsnoterade industrigruppen Infrea har förvärvat 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenader AB (Umeab). 

Umeab uppges ha en stark marknadsposition i Storstockholm och omsatte senaste räkenskapsåret cirka 105 miljoner kronor med ett rörelseresultat på cirka 9 miljoner kronor.

Enligt Infrea har Umeab sedan grundandet 2014 byggt upp en stark närvaro i Storstockholm, där man erbjuder tjänster relaterat till mark- och anläggningsentreprenader. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 33 miljoner kronor plus eventuell tilläggsköpeskilling om max 9 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras med egna medel, cirka 8,5 miljoner i säljrevers som senare avses kvittas mot aktier i Infrea och externa lån.

– Det känns väldigt tillfredställande att börja året med ytterligare ett bra tillskott till Infrea-gruppen. Upplands markentreprenaders VD och grundare Martin Arnesson har byggt upp ett gediget och starkt företag, säger Tony Andersson, vd och koncernchef  för Infrea.

– För mig var det viktigt att hitta en ägare som verkligen kan branschen och som är fokuserade på mark- och anläggning. Infrea har ett driv att utveckla bolaget vidare och det här känns därför perfekt för mig och övriga anställda, säger Martin Arnesson, säljare av Upplands Markentreprenader i en kommentar till affären.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se