Infranord förvärvar norska ProRail

Infranord växer i Norge genom förvärvet av det norska signalteknikbolaget ProRail med sju anställda. 

– Förvärvet av ProRail är ett strategiskt viktigt steg för att stärka Infranords position inom digitalisering och proaktivt underhåll. Med ProRail spetskompetens inom signal och projektledning har vi möjlighet att leverera ett bättre erbjudande till våra kunder för att bygga och underhålla framtidens järnväg, säger Henrik Löfgren, vd Infranord.

 ProRail bildades 2010. Företaget har spetskompetens inom signal och digitalisering med fokus på ingenjörstjänster och projektledning. ProRail AS bidrar med viktig kompetens och erfarenhet inom European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) för järnväg samt Communications Based Train Control (CBTC) för spårväg. 

Infranord Norge förvärvar 67 procent av aktierna i ProRail och har option på att köpa resten av bolaget. ProRail blir i och med detta ett eget bolag inom Infranord som kommer att bygga vidare på den digitalisering och automationsförnyelse som pågår inom den nordiska järnvägen och tunnelbanan.

– Genom förvärvet stärker vi varandra och för Infranords del innebär det att vi säkrar viktig kompetens och ökar vår konkurrenskraft och tillväxt, säger Rolf Roverud, Administrerande Direktör, Infranord Norge.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se