Hon vill bygga åttavåningshus helt i trä

Petra Eriksson, projektutvecklingschef på Derome Plusshus visar ett flerfamiljshusprojekt.
Petra Eriksson, projektutvecklingschef på Derome Plusshus visar ett flerfamiljshusprojekt.

Att träbyggnader byggs i allt fler våningar vet vi. Men för att effektivt kunna producera allt komplexare strukturer krävs också användbara verktyg. Derome Plusshus har tagit hjälp av en finsk konstruktionsapplikation.

Derome Plusshus producerar bostadshus i trä med hög prefabriceringsgrad. Sedan två år tillhör Derome Plusshus Deromegruppen Att det är två s i Pluss beror på att det ursprungligen är ett norskt varumärke. Deromegruppen startade som en såg 1946 i halländska byn med samma namn. Idag är Deromegruppen Sveriges största familjeägda träindustri. Derome Plusshus bygger kostnadseffektiva byggnader till beställare framför allt i Sverige och Norge. De bygger mestadels flerfamiljshus – men även radhus, kedjehus och fristående villor. Med en konstruktionsapplikation vill företaget effektivisera sitt byggande. Valet har fallit på finska ArchiFrame.

ArchiFrame är en applikation för trästommar integrerad i Archicad. Applikationen har verktyg för att designa väggar, ramar, pelare, balkkonstruktioner, mellanliggande golv och tak. Förutom nya byggnader går ArchiFrame att använda för renovering och ombyggnad av byggprojekt. Individuella plankor kan tillverkas manuellt med ArchiFrames dimensionsritningar och snittlistor, eller produceras med CNC.

”Det är inte tekniken som styr utan affärsmodellen att göra standardiserade projekt. Vi tror det kommer att bli ännu mer av det i framtiden.”  Petra Eriksson, projektutvecklingschef på Derome Plusshus.

Jessica Lexén som är trähusprojektör och Petra Eriksson som är projektutvecklingschef på Derome Plusshus berättar att processen att välja rätt applikation tog sin tid.

– Att valet landade på ArchiFrame berodde på flera faktorer. Under processen var det tre olika leverantörer som var aktuella. Att företaget redan hade erfarenhet av Archicad var en faktor. Att kunna jobba på flera platser via Teamwork var en annan faktor.

Derome Plusshus fokuserar på energieffektivitet. Flervåningslösningar är det som gäller. Husen är upp till fyra våningar idag, men ska komma upp till sex våningar inom två år och inom ytterligare två år ska man klara åtta våningars träbyggnader är det tänkt. Jessica skulle gärna se ArchiFrame ännu mer integrerad i Archicad och mer användarvänligt för K-ritare – som det är för A-ritare idag. Kanhända vore en annan struktur på lagerlistan och kunna hantera varianter i samma fil något som skulle kunna tillföras i framtiden.

– Vi har redan läsplattor till varje station på fabriken. Att kommunicera digitalt skapar snabbare och mer dokumenterad återkoppling. Vi har historiskt arbetat med många privata bostadsutvecklare och ser nu även mer samarbeten med kommunala bostadsbolag, menar Petra och Jessica. Allt förstås i trä. Och måhända i åtta våningar.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

Att träbyggnader byggs i allt fler våningar vet vi. Men för att effektivt kunna producera allt komplexare strukturer krävs också användbara verktyg. Derome Plusshus har tagit hjälp av en finsk konstruktionsapplikation. Husen Derome bygger är upp till fyra våningar idag, men ska komma upp till sex våningar inom två år och inom ytterligare två år ska man klara åtta våningars träbyggnader är det tänkt.
Att träbyggnader byggs i allt fler våningar vet vi. Men för att effektivt kunna producera allt komplexare strukturer krävs också användbara verktyg. Derome Plusshus har tagit hjälp av en finsk konstruktionsapplikation. Husen Derome bygger är upp till fyra våningar idag, men ska komma upp till sex våningar inom två år och inom ytterligare två år ska man klara åtta våningars träbyggnader är det tänkt.