Höga kostnader för ett förstatligande av järnvägsunderhållet

Trafikverkets inköp av entreprenadupphandlingar gällande underhåll uppgick år 2022 till 8,16 miljarder kronor. Utan konkurrensutsättning skulle samma underhåll kosta ytterligare en miljard kronor. Det visar en färsk rapport från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och Byggföretagen. 

– Det är av största vikt att det angelägna järnvägsunderhållet sker resurseffektivt och med respekt för skattepengarna. Ett återförstatligande skulle medföra en kostnadsökning på en miljard kronor vilket exempelvis motsvarar byte av 200 spårväxlar, säger Stefan Gustavsson, vd på den statliga järnvägsentreprenören Infranord.

Sveriges Radio rapporterade nyligen om slitna spårväxlar som enligt utbytesplanen skulle ha bytts för tio år sedan – men Trafikverket har tvingats prioritera andra åtgärder. Det måste finns utrymme inom kontrakten för att utveckla nya arbetsmetoder och teknik som kan effektivisera järnvägen.

– Järnvägsunderhållet kan inte slarvas bort i administrativt krångel och ineffektiva åtgärder. Det krävs en politisk borgfred om underhållets organisation. Nu behövs fler innovativa entreprenörer ute i spåren, inte färre, säger Catharina Elmsäter- Svärd vd Byggföretagen.

Kostnaden för att återställa järnvägssystemet till en lägsta acceptabel standard uppskattas av Svenskt Näringsliv till 37 miljarder kronor.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se