Hjullastarvågar från Tamtron till LKAB´s entreprenörer

tamtron_power_50

Tamtron har under en lång rad av år levererat hjullastarvågar och trådlös rapporteringslösning till de entreprenörer som är kontrakterade av LKAB att flytta material i gruvorna och blanda tillsatsmedel till kulsinterverken i Malmfälten. När LKAB nyligen handlade upp nya entreprenörer valde även dessa Tamtrons lösning med våg från Tamtron på hjullastarna och trådlös överföring av vågdata via WNexus.

– Vi är glada över att Tamtrons våg- och rapporteringslösning återigen ansågs vara det bästa systemet för verksamheten vid LKAB’s anläggningar, säger Thomas Larsson, vd för Tamtron. Han fortsätter: – Vårt trådlösa automatiska rapporteringssystem har visat sig möta i stort sett alla de krav som kunderna har, oavsett om det gäller att ta fram en enkel sammanställning över dagens körning eller om man vill integrera vårt system med sitt affärssystem. Systemet, vi har döpt det till WNexus, har både redundans, flexibilitet och en enkelhet som gör att det passar nästan alla verksamheter.

Michael Karlsson, regionansvarig säljare i norr har jobbat med WNexus och gruvornas behov av snabb rapportering under många år. Han säger: – LKAB behöver få in rapporter dagligen över hur mycket material som flyttats. Våra kunder har funnit att det går snabbast att väga direkt med hjullastaren i stället för att behöva åka över en markvåg. Tack vare WNexus, Tamtrons rapporteringslösning, klarar dessutom en person av att sammanställa all vågdata från 20–30 hjullastare på några minuter, något som givetvis sparar stora pengar för våra kunder.

Tamtron AB har levererat vågar och vägningslösningar till den svenska marknaden sedan 1989. – Det borde göra oss till den leverantör som varit med längst. Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi finns kvar i morgon också och att våra våglösningar fungerar och servas under lång tid framåt, avslutar Thomas Larsson.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se