Heidelberg tillverkar cement med vulkaniskt material från Island

Från och med november kommer Heidelberg Materials vulkaniska cement finnas tillgänglig på marknaden. Den produceras på Island och ska minska koldioxutsläppen med 20 procent.

I höst lanserar Heidelberg Materials en ny cementprodukt som ska minska utsläppen av koldioxid med 20 procent. Detta cement är resultatet av att bland cement från vulkaniskt material från Island, känt som Volcanic Pozzolan Iceland (VPI).

– Vi är stolta över att introducera Bas Plus VPI på marknaden. Genom att inkludera detta vulkaniska material minskar vi klimatavtrycket avsevärt jämfört med traditionellt cement, säger Magnus Ohlsson, vd för Heidelberg Materials Cement Sverige.

VPI är en så kallad naturlig puzzolan, som har reaktiva egenskaper i likhet med cement och kan därför ersätta en del av cementet i den färdiga produkten. VPI-materialet för inte med sig någon miljöpåverkan till skillnad från cementets huvudsakliga råmaterial kalksten, som genererar koldioxid när det bearbetas i cementugnen.

Heidelberg Materials satsar på uppförandet av en anläggning för infångning av koldioxid i Slite på Gotland vilket kommer innebära att all cement från anläggningen i Slite från och med 2030 kommer produceras utan koldioxidutsläpp.

– Samtidigt är den pågående utvecklingen av klimatförbättrade produkter – där Bas Plus VPI är en del – ett mycket viktigt arbete som dessutom gör skillnad för det hållbara byggandet redan under detta år, skriver Heidelberg Materials i ett pressmeddelande.

”Vi arbetar på alla plan med att minska klimatpåverkan från cement och betong som är ett av samhällets absolut viktigaste och mest använda byggmaterial”

Det vulkaniska materialet utvinns i Heidelberg Materials täkter företaget har på Island där det finns tillgängligt i stora volymer och därmed är en långsiktig resurs.

Framställningen av Bas Plus VPI sker i Slite, där VPI-materialet blandas i cement efter att först ha malts till ett fint pulver i företagets anläggning i Degerhamn på Öland. Heidelberg Materials har drivit labbtester och provningar i nära kundsamarbeten framgångsrikt i flera år för att säkerställa produktens goda prestanda och kvalitet.

Efter tillverkning av den slutliga cementprodukten i Slite på Gotland distribueras den till silostationer runt om i landet.

Bas Plus VPI kommer från och med november finnas tillgänglig på marknaden och erbjuder byggbranschen ett mer hållbart alternativ med betydligt lägre klimatpåverkan.

– Vi arbetar på alla plan med att minska klimatpåverkan från cement och betong som är ett av samhällets absolut viktigaste och mest använda byggmaterial. Som ledande branschaktör ser vi detta som vårt ansvar, säger Magnus Ohlsson avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se