Heidelberg satsar på mer betongåtervinning

Heidelberg Materials återvinner stora volymer med returbetong varje år varav en del återvinns till en packningsbar krossprodukt. – En väldigt uppskattad produkt hos våra kunder, säger Filip Thiman, återvinningschef på Heidelbergs Materials. Foto: Per Eriksson

Heidelberg Materials Ballast Sverige har under flera år hanterat entreprenadberg, asfalt, samt jord- och stenmassor från bygg- och anläggningsprojekt. Nu tar man ytterligare steg tillsammans med systerbolaget Heidelberg Materials Betong vilket innebär ytterligare satsning på återvinning av betong. Återvinningsgraden har under de senaste åren ökat och målen är tydliga.

– Just nu satsar vi väldigt mycket på återvinningsdelen av vår affär med flera pågående spännande initiativ. Närmast i tiden ligger att återanvända returbetong i ny betong, säger Filip Thiman, återvinningschef på Heidelberg Materials Ballast Sverige.

Enligt Heidelberg Materials är det nya projektet inriktat på att samla in och återvinna returbetong från Heidelberg Materials Betong, vilket kan handla om relativt stora volymer på årsbasis. I huvudsak kommer returbetongen omvandlas till ny hållbar betong, men mindre del återvinns till en packningsbar krossprodukt.

– Heidelberg Materials Ballast levererar idag grus- och krossmaterial till betongverksamheten, som i sin tur skapar färdig betong. Ibland köper kunderna mer betong än de behöver, vilket resulterar i returbetong. Denna returbetong transporteras till täkten i Enhörna, där den processas om till ny betongballast – cirkeln sluts, och inget går till spillo, förklarar Filip Thiman.

– Givetvis arbetar vi för att minimera mängden returbetong, men en viss mängd får man räkna med och då är det bra att ha en kvalitetssäkrad och hållbar process på plats, förklarar Jonas Axeling, Marknadschef på Heidelberg Materials Betong Sverige.

En viktig aspekt i processen är att säkerställa rätt kvalitet då betong ofta används i såväl samhällskritisk infrastruktur som bärande konstruktioner. Filip berättar att det såklart är en stor fördel att bolagen har ett nära och långsiktigt samarbete.

– Vi har även förstärkt organisationen ytterligare genom rekryteringen av Alexandra Bercoff, Recycling specialist. Alexandra har en värdefull bakgrund inom avfallsbranschen och kommer senast från en roll på Exploateringskontoret inom Stockholms stad där hon bland annat arbetade med masshanteringsfrågor. Förstärkningen tillför en spets inom bolaget men också ett mer holistiskt perspektiv, säger Filip Thiman, avslutningsvis.