Hannele Arvonen lämnar Sveaskog

Foto: Jarkko Sirkiä / Sveaskog.

Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare ekonomichefen och vice vd, till tillförordnad vd från och med den 18 januari 2021. Hannele Arvonen lämnar som vd.

– Sveaskog står inför flera utmaningar, inte minst att förena ett fortsatt högt uttag av den viktiga skogsråvaran med ökade insatser för biologisk mångfald. Den strategiska inriktning Sveaskog antagit kommer att ställa krav på ett tydligt och omfattande utvecklings- och förändringsarbete, varför styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

– Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och vd saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

Rekrytering av ny vd inleds omgående. Under rekryteringsprocessen kommer Per Matses, tidigare CFO och vice VD, att inneha rollen som tillförordnad vd.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se