Grävfri teknik vid fiberutbyggnad

gravfri_teknik_fiber

Framtidens infrastruktur för kommunikation – fiberkablar – installeras just nu för fullt runt om i landet. Med hjälp av innovativ grävfri teknik och specialmaskiner blir installationen betydligt mer kostnadseffektiv och miljövänlig jämfört med traditionella grävmetoder.

I Mölndals stad pågår ett intensivt arbete för att ge de drygt 63 000 invånarna snabbast möjliga internetuppkoppling med hjälp av toppmoderna fiberkablar. Fiberutbyggnaden i staden är en del av den riksomfattande regeringsstrategi som säger att 80 procent av den svenska befolkningen ska ha möjlighet till fiberanslutning år 2020.

– Fiberutbyggnaden är ett stort och viktigt projekt för oss för att ge stadens infrastruktur med invånare tillgång till snabbast möjliga internetuppkoppling. Vi har haft fullt upp med flera projekt av byggherrar med entreprenörer och hittills löper allt enligt plan, säger Peter Attnäs, gatuingenjör stadsmiljö vid Tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

– Offentlighets, affärs – och lägenhetsmarknaden är nästan färdigbyggd nu. Däremot återstår fortfarande mycket arbete när det att dra in fiber till villaägarna, säger Peter Attnäs.

I samband med den pågående fiberutbyggnaden i Mölndals stad används både traditionella grävmetoder som den nya grävfria tekniken. Jämfört med schaktmetoden, som idag är den mest använda, är fördelarna med Infratrenching uppenbara, såväl ekonomiskt som tidsmässigt, enligt Peter Attnäs.

– Man kan till exempel genomföra arbeten året runt, även under vintern trots tjäle och kyla, utan större umbäranden med tjältining. Tekniken minskar dessutom störning av omkringliggande miljö och trafik då avspärrningar av vägar inte är så omfattande som andra grävmetoder kräver. Dessutom finns det en estetisk fördel då den grävfria metoden lämnar betydligt mindre spår och markpåverkan efter sig efter utfört arbete, säger han.

Fiberkablarna i Mölndals stad läggs bland annat med hjälp av nya metoder och specialmaskiner som JLM Scandinavia i Malmö och amerikanska Ditch Witch tagit fram i samarbete med sina kunder. Metoderna och maskinerna gör att man slipper gräva upp hela gatan vilket innebär att återställandet efter utfört arbete blir betydligt snabbare och miljövänligare jämfört med traditionella grävmetoder.

Nordlund Entreprenad AB, beläget i Sävedalen strax utanför Göteborg, är specialiserade på Infratrenching, en teknik som företaget använder sig av för att effektivisera utbyggnaden av infrastrukturen i Sverige. Företaget har utfört flera uppdrag i Mölndals stad när det gäller fibernedläggning.
–Micro-, och Infratrenching är en mycket effektiv metod för att gräva ner bland annat fiberbredband, signalkablar, gatubelysning, rör och ledningar med minimal miljöpåverkan.

Infratrenching just här i Mölndals stad innebär att man fräser ett upp till 350 mm djupt spår med 25 mm, 80 mm eller 120 mm bredd i marken och därefter förlägger exempelvis rör, slang eller fiberkabel i spåret. Sedan sker en kompaktering i schaktet för att minimera risken för sättningar, något som inte varit möjlig med tidigare schaktmetoder. Slutligen toppfräses asfalten och återsluts med ny asfalt, säger Johnas Nordlund, vd och grundare av Nordlund Entreprenad.