Frontmonterad sandspridare

exero_frontsandare_2
Med frontsandaren Exero ex100 har man alltid sand under alla däcken vilket gör halkbekämpningen både säkrare och effektivare. Konceptet har provats i samarbete med en lokal entreprenör under flera år.

Exero lanserar nu en frontmonterad sandspridare för lastbilar som underlättar och ökar säkerheten vid halkbekämpning.

De milda vintrarna med regn på frusna vägar har gjort halkbekämpningen farlig och gör att chaufförerna utsätts för extremt besvärliga förhållanden.

Konceptet med att sanda framför lastbilen har provats i flera år av en lokal entreprenör och visat sig vara helt oslagbart.

– Att kunna sanda framför styr- och drivhjul har gjort halkbekämpningen mycket säkrare vid underkylt regn som ger en extrem halka där inte ens kedjor räcker till alla gånger säger Magnus Eriksson på Anundsjö Bygg AB som testat konceptet i flera år.

Exero:s sandspridaren ex100 monteras på plogbilens befintliga plogfäste och kopplas in på samma hydraulik som används då plogen sitter monterad vilket gör att de flesta plogbilar inte behöver någon ombyggnad för att kunna köra den frontmonterade sandspridaren.

Frontspridaren lastas smidigast med hjullastare vid sanddepån där man också fyller det ordinarie flaket, Frontspridaren är inte tänkt att ersätta ordinarie sandspridare som har en mycket större volym utan är mer ett komplement för att kunna sanda framför lastbilen vid t.ex. kurvor och branta backar för att göra halkbekämpningen säkrare.

Länk till Exero.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se

exero_frontsandare_1