Fortsatt stora angrepp från granbarkborren

Vid de senaste tömningar av Skogsstyrelsens och skogsbrukets fällor i svärmningsövervakningen har den nya generationen med ljusare baggar fångats.
Foto: Per Eriksson.

I mitten av augusti svärmade en ny generation granbarkborrar har börjat svärma och angripa gran i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmnings-övervakning.

– Tyvärr har vi de senaste veckorna haft andra generationens granbarkborrar i våra fällor och den senaste tidens varma och torra väder gynnar skadeinsekten. Vi kan förvänta oss en ny våg av angrepp och därför uppmanar vi återigen skogsägare i de drabbade områdena att inventera sin skog, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.

Vid de tömningarna av Skogsstyrelsens och skogsbruket fällor i augusti har den nya generationen med ljusare baggar fångats, vilket indikerar att det rör sig om en ny generation granbarkborrar som börjat lämna yngelplatsen och svärma

Den ökade svärmningsaktiviteten i augusti som sannolikt är en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar, finns nu i princip inrappporterat från samtliga län i landets södra delar. Innan den varma sommaren 2018, då populationen exploderade på allvar var det mer ovanligt med en andra generation granbarkborrar.

– I takt med att vårens angrepp börjar synas och vi sätter in avverkningsresurser där, upptäcks nu allt fler ny angripna granar intill de gamla angreppen, säger Magnus Sääf skogsförvaltare vid Mellanskog.

Hur stora skadorna blir på skogen efter den här sommaren är för tidigt att säga. Sveriges Lantbruksuniversitet kommer på uppdrag av Skogsstyrelsen att göra en objektiv inventering senare i höst.

Skogsstyrelsen vill tillsammans med aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna uppmana alla skogsägare att ge sig ut i skogen och leta efter angrepp.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se