Fortsatt lågt elpris

DSCF0859.JPG

Det rörliga elpriset för 2016 blev 27, 8 öre/kWh vilket är det näst lägsta årspriset på 10 år, enligt statistik från Nord Pool som GodEl sammanställt.

– Sedan flera år tillbaka har Sverige byggt upp ett stort överskott med billig förnyelsebar el som pressat elpriset. Det märkte vi inte minst av förra året som blev ovanligt billigt när elen såldes till de lägsta priserna sedan millennieskiftet, och det märktes även under 2016 trots att tillgången på vattenkraft minskade avsevärt under andra halvan av året, säger Björn Björnson, Elmarknadsexpert på GodEl.

Prisprognosen för 2017 är fortfarande osäker men terminspriserna på Nasdaq, som ger en indikation på hur elpriset kan utvecklas framöver, pekar på ett fortsatt billigt elpris under 2017.

– Marknaden spår att elpriset nästa år hamnar i nivå med 2016 eller möjligen något högre. Men så här tidigt finns det fortfarande flera osäkra faktorer som kan påverka priset i båda riktningarna. En sådan faktor är om nästa år ger tillräcklig nederbörd för att återställa det tillfälliga underskott som vi idag har i vattenmagasinen, avslutar Björn Björnson.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se