Få svenskar tycker att rattsurfning är farligt

rattsurfning

Många svenskar tittar på mobilen när de egentligen borde ha ögonen på vägen. Det kan leda till stor trafikfara och risk för olyckor.

Bara 31 procent av svenskarna tycker att det är tveksamt eller farligt att sms:a samtidigt som de kör och nästan 40 procent av förarna sms:ar bakom ratten. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Många svenskar tittar på mobilen när de kör. Till exempel uppger cirka 37 procent att de smsar eller använder andra textmeddelandetjänster i trafiken och 16 procent att de använder sociala medier medan de kör.

Samtidigt anser 31 procent att sms i trafiken är tveksamt eller felaktigt ur säkerhetssynpunkt. Ett vanligt fenomen är att förare gärna ser fel och brister hos andra, men inte sig själv. Undersökningen visar dock att hela 86 procent inser att rattsurfning påverkar deras uppmärksamhet på trafiken.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se