Fortsatt höga olyckssiffror vid vägarbeten

DSCF1032.JPG

Varje år inträffar minst 300 olyckor vid vägarbeten där någon skadas eller omkommer, ett antal som legat relativt konstant flera år, men misstänks ha ett stort mörkertal.

– Ofta handlar det om oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. Men även de som arbetar ute på vägarna skadas. Tyvärr ser vi ofta skräckexempel vid våra kontroller av vägarbetsplatserna. Vägarbetare arbetar utan skydd, trots att vi kräver det i regelverket, säger Eva Liljegren, utredare vid Trafikverket.

Åren 2003 – 2015 inträffade nästan 4 000 (3 958) trafikolyckor med personskador i anslutning till gatu- och vägarbeten. Statistiken bygger bara på olyckor som polis eller sjukvård rapporterat in till olycksdatabasen STRADA.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se