Förenklad hantering av personalliggare genom Mitt ID06

press_id

Till våren 2018 lanseras Mitt ID06. Det är en ny tjänst som låter ID06-anslutna företag samla all information i personalliggaren i ett säkert system och snabbt plocka fram uppgifter som efterfrågas av Skatteverket.

Sveriges Byggindustrier och ID06 har kontinuerligt utvärderat lagen om personalliggare i byggbranschen sedan den infördes i januari 2016. Byggföretagen har bland annat påpekat utmaningen i att hantera alla personalliggaruppgifter från olika arbetsplatser på ett enkelt och säkert sätt. I dag saknas en gemensam plattform för detta ändamål.

– Syftet med Mitt ID06 är att ge företagen en samlad bild av deras personalliggare, oavsett vilken ID06-leverantör de har använt sig av. Genom Mitt ID06 kan företagen även ge sina anställda registerutdrag från personalliggarna på de arbetsplatser som individen har varit verksam på.

Varje enskilt företag ansvarar för uppgifterna i sina personalliggare. Ingen information överförs till Mitt ID06 förrän det finns ett avtal på plats mellan företaget och ID06.

– Den praktiska hanteringen ute på byggarbetsplatsen kommer inte att förändras alls. Det är endast en kopia av den lagstadgade informationen i personalliggarna som överförs till Mitt ID06 via ID06-leverantörernas system, fortsätter Björn Sjöstrand.

Alla individer med ID06-kort kommer att få en privat sida på Mitt ID06 där de kan logga in för att ta del av vilka kortuppgifter och kompetenser som finns registrerade i ID06-systemet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se