Ergonomiska styrspakar hjälpte mot värk

Örjan Nordin, grävmaskinist på EAG Entreprenad hade tidigare värk i handlederna, men efter ett par månaders körning med Engcons MIG2-spakar så kände han ingenting i handlederna.
Örjan Nordin, grävmaskinist på EAG Entreprenad hade tidigare värk i handlederna, men efter ett par månaders körning med Engcons MIG2-spakar så kände han ingenting i handlederna.

För ungefär ett halvår sedan kom ett rop på hjälp från Örjan Nordin, grävmaskinist på EAG Entreprenad, till Engcon. Örjan berättade att han fått en sådan värk i sina handleder att han blev sjukskriven. I juni 2019 var Örjan tillbaka fullt ut tack vare Engcons ergonomiska MIG2-spakar.

Örjan hade läst om Engcons ergonomiska spakar och undrade om de var så pass ergonomiska att han skulle kunna köra grävmaskin igen. EAG:s ledning bestämde att de skulle prova. De gamla handtagen plockades bort och ett par ergonomiska MIG2-handtag från Engcon monterades i Örjans grävmaskin.

– Jag trodde nästan inte det var sant, efter ett par månaders körning med MIG2-spakarna så kände jag ingenting i handlederna, säger Örjan då vi träffar honom på ett vägbygge i östra Jämtland.

Örjan berättar att innan spakbytet hade han en ständig värk, fingrarna svällde så pass att en ring fick klippas av och han var tvungen att äta starka värktabletter. Det var så allvarligt att han fick gå med speciella handledsstöd på handlederna under en period. Efter sjukskrivningen kunde inte Örjan gå tillbaka till sin grävmaskin, utan fick då byta arbetsuppgifter till att köra hjullastare. Där behövde Örjan inte röra handledarna lika mycket.

– Jag saknade verkligen grävmaskinen och när jag frågade min chef om vi kunde testa Engcons handtag var det direkt positivt svar och det är jag glad för nu, säger Örjan som har kört grävmaskin i mer än 25 år.

Förutom proportionell styrning av tiltrotatorn har Örjan kopplat in hjulstyrning på sina MIG2-handtag och han berömmer speciellt handlovsstödet på utsidan av spakarna. Detta innebär att han inte behöver greppa handtagen så hårt vid de utåtgående spak-rörelserna.

”Yrken som innebär likartade och monotona rörelser hela dagarna är såklart i farozonen.”  Johan Brännström, sjukgymnast och ergonom  på Hälsorum.

– Ergonomi och bekvämlighet är viktiga aspekter för att undvika belastningsskador. Yrken som innebär likartade och monotona rörelser hela dagarna är såklart i farozonen. Jag är mycket glad att Engcon har ergonomi i fokus i utvecklingsarbetet av olika arbetsredskap. Som ergonom ser jag mycket positivt på att Engcon har satt fokus på att förbättra grävmaskinistens arbetsmiljö och vardag, säger Johan Brännström, sjukgymnast och ergonom på Hälsorum och fortsätter:

– Just Engcons MIG2-spakar är en produkt där hänsyn har tagits till de repetitiva och likartade handledsbelastningar, något som är en stor riskfaktor för att utveckla arbetsskador. En god arbetsmiljö och bra arbetsredskap ger förutsättningar för att kunna fortsätta med yrket ett helt arbetsliv och minskar risken för smärta och annan ohälsa.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

B44A9628_1 -low