Engcon kampanjar för effektivare grävare

Miljön är allt oftare i fokus när effektiviseringar och produktförbättringar diskuteras, och faktum är att alla vinner på den utvecklingen. Grävmaskiner som utför mer arbete på mindre körtid skapar en lägre miljöpåverkan och grävmaskinister som utför fler uppdrag, på samma arbetstid kan bidra mer till ökad lönsamhet samtidigt som miljöbelastningen vid grävarbeten minskar. Engcons lanserar kampanjen ”Do more. Earn more” för att driva på utvecklingen av effektiva grävmaskiner.

Miljöfrågorna kopplade till gräv- och anläggningsarbeten är lätta att förbise, men i takt med att maskinerna förbättras och effektiviseras så påverkas arbetets effekter på flera plan direkt eller indirekt, positivt. Engcons smarta tiltrotator, som är ett tiltande och roterande snabbfäste, tillför grävmaskinen en helt ny dimension – maskinen kan med tiltrotatorn utföra rörelser som tidigare inte var möjliga. Och med resten av Engcons sortiment blir effektiviseringarna stora. En bra start är att kombinera tiltrotatorn med automatiska snabbfästessystemet EC-Oil för att på riktigt ta steget till en effektiv grävmaskin, skriver Engcon i ett pressmeddelande.

– EC-Oil är ett smart snabbfästessystem som automatisk ansluter hydraulik, el och centralsmörjning mellan maskinens snabbfäste samt under tiltrotatorn. Dessutom har alla Engcons hydrauliska verktyg, gripar, markvibratorer, gaffelställ och sopar automatisk oljekoppling som kostnadsfri standard. Egentligen innebär kombinationen av tiltrotatorn och EC-Oil att hela grävmaskinsbranschen revolutioneras, säger Stig Engström, grundare på Engcon, och fortsätter:

– Gräva, planera, dika, slänta, riva, gripa, lyfta, sopa, kompaktera – möjligheterna är oändliga för vad en grävmaskin kan utföra när den är utrustad med vår tiltrotator och de verktyg vi erbjuder.

Med Engcons automatiskt snabbfästessystem EC-Oil kan föraren lugnt sitta kvar i förarhytten och byta verktyg på sin maskin – mekaniska såväl som hydrauliska. Säkerheten ökar dramatiskt i och med den möjligheten. De snabba och smidiga redskapsbytena gör dessutom att maskinen kan utföra flera olika typer av arbetsmoment på kortare tid. Engcons produkter gör att skopan kommer åt svåra och trånga passager och att maskinen inte behöver flyttas lika ofta eftersom föraren kan vrida skopan istället för att köra runt.

– Grävmaskinen blir en verktygsbärare, eller tool carrier, med automatiska snabbfästessystem och i kombination med en tiltrotator ökar grävmaskinens effektivitet. ”Do more. Earn more” ska lyfta grävandet i hela världen och vi vill att Europa, Nordamerika, Australien och Asien följer i Nordens effektiva fotspår. Men vi vill inte stanna där! Skulle världens alla grävmaskiner konvertera till modern teknik skulle det bli enorma vinster för miljön men även för den enskilde grävmaskinisten, som har möjlighet att utveckla en lönsammare verksamhet, avslutar Stig Engström.