Elektronisk handel med virke ökar

_DSF1594

I finska Metsä Groups tjänst Metsäverkko har man under två års tid bedrivit virkeshandel till ett värde av 200 miljoner euro. Metsäverkko är tillsvidare den enda tjänsten, där man kan göra en virkesaffär elektroniskt från början till slut.

Metsä Group inledde elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster till sina ägarmedlemmar i juni 2015. Dessa elektroniska tjänster öppnades för alla skogsägare i juli 2017. Den elektroniska handeln utgör ungefär en fjärdedel av Metsä Groups alla virkesaffärer.

–Skogsägarna har tagit i bruk de elektroniska tjänsterna i snabbare takt än vi förväntade då vi byggde upp tjänsten. Vi har för avsikt att också i fortsättningen vara en föregångare i fråga om att utveckla elektroniska tjänster för skogsägare, säger Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster på Metsä Groups.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se