Dyrare skogsfastigheter i södra Sverige

Statistik från Svefa visar att priserna på skogsfastigheter ökar i hela landet, men mest i Skåne som är upp 10,6%. Foto: Per Eriksson

Priset på skogsfastigheter i Sverige har hittills i år stigit med 3,8 proent. Högst har prisuppgången varit i Skåne län med 10,6 procent, följt av Blekinge län och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. Inget län har haft en negativ prisutveckling. Det visar färsk statistik från fastighetsrådgivaren Svefa.

Stockholm toppar fortfarande Svefas Skogsfastighetsindex, men årets mest positiva utropstecken hittas i Skåne som enligt Svefas skogsfastighetsindex klättrat på listan och innehar just nu en tredje plats.

I mellersta Sverige har antalet försäljningar av skogsfastigheter ökat med sexton procent och även där nått en ny rekordnivå jämfört med föregående period. I norrra Sverige noteras en nedgång i försäljningar med tio procent jämfört  med förra årets uppgång med hela 25 procent.

– Skogsfastigheter är fortsatt ett mycket intressant investeringsalternativ. Vilket avspeglar sig i transaktionsvolymen som har ökat med 10 procent under 2020, säger Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se