Drivare med snabbfäste visar potential

_DSF1100

Drivaren Komatsu X19:s kostnader sjunker då arbetet utförs med vanliga redskap på snabbfäste istället för med kombinationsaggregat – och i kostnadsmatchen mot tvåmaskinsystemet blir det oavgjort.

Det visar tre studier av drivningskostnaderna för drivarprototypen Komatsu X19 i jämförelse med det konventionella tvåmaskinsystemet (TMS).

Komatsu X19 med kombinationsaggregat jämfördes först med användandet av ett snabbfäste, där avverkningsarbetet utfördes med skördaraggregat och lossningen med skotargrip. Vid typiska förutsättningar för norra Sverige var X19 med kombinationsaggregat 17 procent dyrare än en X19 med snabbfäste.

Sedan jämfördes drivningskostnaderna för Komatsu X19 (snabbfäste) med ett konventionellt tvåmaskinsystem. Jämförelsen gjordes på slutavverkningsobjekt med fem sortiment.

Det var ingen tydlig prestationsskillnad mellan systemen vid olika medelstamvolymer, men däremot spelade terrängtransportavståndet en stor roll. X19 gynnas av korta terrängtransportavstånd och resultaten visar ingen skillnad mellan systemen ens vid 400 meters avstånd.

I denna ”titelmatch” mellan systemen finns därmed ingen klar vinnare, vilket är anmärkningsvärt bra för en prototyp som jämförs med det mogna tvåmaskinsystemet.

Fakta: Det mogna tvåmaskinsystemet (TMS) har dominerat svenskt drivningsarbete de senaste decennierna. Drivarprototypen Komatsu X19, dimensionerad för slutavverkning, visar nu potential att konkurrera med TMS genom direktlastning på en tilt- och roterbar lastbärare samt arbete med specialiserade redskap tack vare ett snabbfäste.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se