Flakinsats minskar risken för att last fastnar

scanlining

Scanlining AB lanserar Quicksilver Truck Liner i Skandinavien. Quicksilver Truck Liner är en specialutvecklad polymer som läggs in i exempelvis schaktflak för att undvika att lasten fastnar med vältrisk som följd.

Produkttester i Sverige har visat att tippvinkeln som krävs för att lossa ett schaktflak kan sänkas med 30 – 40 procent. Den lägre tippvinkeln gör också att tipputrustningen uppvisar ett mindre slitage vilket minskar risken för stillestånd och kostsamma reparationer.

– Lasten kan inte heller frysa fast i ett flak som utrustats med Quicksilver Truck Liner, vilket testats ibland annat norra Kanada vid minusgrader ner emot 45 grader Celsius, berättar Stefan Strömstedt vid Scanlining AB. Detta eliminerar behovet av avgasvärme, vibratorer eller andra mindre miljöanpassade lösningar såsom att hälla diesel eller formolja i flaken innan lastning. Stefan Strömstedt berättar vidare att tester genomförda ibland annat Tyskland och Nya Zeeland visar att i normalfallet så går lossningen så pass mycket fortare och lättare att i normalfallet hinner lastbäraren med åtminstone ett extra lass per dag.

Quicksilver Truck Liner är inte begränsad till enbart schaktflak utan även grävskopor, hjullastarskopor och schaktblad drar nytta av polymerens låga friktionskoefficient. För närvarande pågår fälttester med grävskopor och schaktblad.

– Vi ser också en stor potential vad gäller återvinningscontainrar, silos, rännor och liknande men också flisfordon, walking floor trailers, snöplogar med mera är användningsområden där Quicksilver Truck Liner ger stora fördelar. För dumprar finns måttanpassade kit som utvecklats för de större leverantörerna avslutar Stefan Strömstedt.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se