Diplomerade servicetekniker hos Swecon

Med utbildningen ”diplomerad servicetekniker” lyfter Swecon betydelsen av teknikernas kompetens och kundbemötande. Målet är att ge kunderna en ännu bättre upplevelse samtidigt som teknikerna får en tydligare målbild för rollen som tekniker.

– Swecon har alltid haft stort fokus på kompetensutveckling av servicetekniker, så att de är så bra förberedda som möjligt när de arbetar med en kunds maskin. Med den här utbildningen ger vi dem möjlighet att utveckla yrkesrollen för att också kunna bemöta och hjälpa kunden på bästa sätt, säger Swecons nye vd Joakim Arndorw, som nyligen lämnat tjänsten som bolagets affärschef för service och reservdelar.

Genom Volvo CE:s kompetenskrav finns tydliga målbilder för tre nivåer: service- och underhållstekniker, reparationstekniker och avancerad felsökningstekniker. Med utbildningen ”diplomerad servicetekniker” blir det nu lika tydligt när det handlar om kundbemötande. 

– Det här var en jättebra start. Förutom ett stort engagemang visade deltagarna på hög kunskapsnivå och medvetande om rollen som tekniker“. Joakim Arndor, vd på Swecon

I slutet av januari genomfördes en pilotutbildning på Swecons anläggning i Uppsala med tolv tekniker från olika orter i landet, allihop med stor erfarenhet av att jobba ute hos kund. De kunde med sin kunskap ge värdefull feedback och bidra till att vässa utbildningen ytterligare inför kommande tillfällen.

Utbildningen handlar bland annat om samarbete, affärsmannaskap och inte minst arbetsmiljö och säkerhet. De två intensiva utbildningsdagarna avslutas med ett webbaserat test på allt man gått igenom och därefter diplomering – om man blir godkänd förstås.

– Det här var en jättebra start. Förutom ett stort engagemang visade deltagarna på hög kunskapsnivå och medvetande om rollen som tekniker. Vi hade många bra diskussioner och tankar om hur vi tillsammans blir ännu bättre på att ta hand om våra kunder, berättar Joakim Arndorw.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se