Digitala tvillingar blir nyckeln i skogsdigitaliseringen

I takt med att allt fler skogsägare bor allt längre från sin skog har behovet av digital skötsel ökat. Enligt skogsägarföreningen Mellanskog är drönare ett viktigt verktyg för en ökad digitalisering av skogsskötseln. Foto: Per Eriksson.

I takt med att allt fler i den nya generationens skogsägare bor allt längre från sin skog ökar behovet av digital skogsskötsel. Skogsägarföreningen Mellanskog har under de senaste åren tagit fram flera system för just detta. Efter årsskiftet planerar man att lansera sin mobilapp där allt täcks in.

– Det vi är på väg att göra, är att skapa den här digitala kedjan. Om vi backar hundra år tillbaka, så är vårt största värde som förening eller som bolag att vi har haft koll på skogen. Vi kunde säga vilket träd som stod kvar bättre än något annat och därmed kunde vi ta fram prognoser och planer för hur vi skulle avverka eller hantera skogen. Idag gör vi det med digitala hjälpmedel, säger Henrik Boström, digitaliseringschef på Mellanskog.

Mellanskog har i över 100 år hjälpt skogsägare med sitt skogsbruk. Den erfarenheten och datan omsätter man nu i en digital satsning. Bland de viktiga verktyg finns bland annat drönare.

– Alla våra 120 rådgivare som träffar skogsägare har drönare med sig ut. De är framför allt bra när man ska göra en lite mer kalibrering av ytor, när vi ska gå djupare och när det kanske kommer närmare en affär av något slag, eller vi ska kanske inventera någonting som har hänt – en storm eller så. Drönaren kan dels flyga ovanför och göra bättre analyser på själva volymen, men också mellan träden och räkna stammar, säger Henrik Boström.

Datan som samlas in ligger sedan till grund för rådgivningen kring skötseln. Sedan Henrik Boström tillträdde som CDO har företaget tagit stora steg kring datahanteringen.

– Jag blev lite förvånad när jag kom till Mellanskog för tre år sedan ungefär: vi hade liksom ingenstans där vi kunde spara georefererad data. Vi hade inte den typen av tankar eller lösningar hos oss på ett hållbart sätt, så vi har etablerat det de senaste två åren. Det senaste året har vi börjat skapa en digital tvilling.

– Vi har en på gång, den är nog klar första kvartalet nästa år. Det är egentligen inte svårare än att vi i vår geografi kan säga vilket träd som står på vilken punkt och skogens beskaffenheter som är intressanta för oss: höjd på trädet, diameter och form av träslag

Kunskaperna man samlat på sig och tjänsterna håller man nu på att koka ner och samla i en app. En av tjänsterna, fältstöd, har utmaningen att fungera likadant i både offline- som onlineläge. 

– Jag vill skilja på digitalisering och digitisering – digitiseringen är när vi bygger stöd för våra medarbetare och det är där fältstödet kommer in – fältappen. Det är deras verktyg för att möta skogsägaren, ge råd och kunna få fram kalkyler på vad det skulle kosta, säger Henrik Boström avslutningsvis.

© Anläggningsvärrlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se