Byggsektorn i Malmö ska bli klimatneutral

Malmö stad och lokala byggföretag skrev den 27 september under ett klimatavtal som innebär ett steg mot kraftigt sänkta klimatutsläpp. Målet är att staden ska byggas ska byggas klimatneutralt senast år 2030 och klimatpositivt 2035.

Malmö stad och och byggbranschens lokala organisation för klimatneutralt byggande, LFM30, tecknar nu klimatkontrakt vilket innebär att drygt 200 anslutna aktörer, varav 50 byggherrar, nu också får klimatkontrakt med Malmö stad. Klimatkontrakt Malmö är ett initiativ som lanserades för att Malmö ska nå klimatmålen och mobilisera Malmös klimatarbete även utanför kommunens rådighet.

Med klimatkontrakt åtar sig LFM30 att genomföra sin lokala färdplan i Malmö och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till år 2030. Målet är att vara en klimatpositiv bransch år 2035. Malmö stad åtar sig i sin tur att ansvara för omställningen av kommunens egna verksamheter. Utöver att fatta kloka beslut och driva på den nationella och europeiska politiken erbjuder Malmö stad även Malmö som en testbädd där stadens och branschaktörerna tillsammans testar och löser dagens och morgondagens utmaningar.

– I Malmö stad har vi höga ambitioner inom vårt klimat- och hållbarhetsarbete och för att nå våra mölsättningar krävs ett nära samarbete med näringslivet. Malmös bygg- och anläggningssektor är ett lysande exempel på en bransch som nyttjat sin kreativitet och innovation för att ställa om. Tillsammans kan vi ska verklig förändring och möjliggöra en hållbar framtid för våra Malmöbor, säger Ewa Bertz (L), vice ordförande i Malmö stads miljönämnd.

– Att uppnå Malmös högt uppsatta klimatmål är ingenting vi klarar på egen hand. Det är bara tillsammans med Malmöborna och företagen som verkar i staden som vi kan ställa om och skapa ett hållbart Malmö. Därför är det glädjande att vi kan ingå ett klimatkontrakt med Malmös byggbransch som visar upp både en unik initiativkraft och en stark vilja till att minimera sitt klimatavtryck, säger Katrin Stjerfeld Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se