Byggföretagen: Reformer krävs för ökat bostadsbyggande

I en rapport om åtgärder för ökat bostadsbyggande som Byggföretagen låtit fastighetsanalysföretaget Evidens ta fram finns utrymme för en rad reformer.

Branschorganisationen Byggföretagen har låtit fastighetsanalysföretaget Evidens analysera regelverk som håller tillbaka bostadsbyggandet för att hjälpa politiken prioritera vilka reformer som gör störst skillnad. 

– Lättare amorteringskrav, friare hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler är åtgärderna som ger mest effekt på kort sikt. säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Nyproduktionen av bostäder faller kraftigt. Evidens har analyserat sju åtgärder som samtliga ger positiva effekter på bostadsbyggandet i Sverige. Reformerna som kan ge mest effekt på kort sikt är lättade amorteringskrav, friare hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. De går dessutom att genomföra snabbt, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd. 

”Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan.” Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Enligt Evidens analys kommer efterfrågan på bostäder öka med 30 procent redan nästa år med en procent lägre amorteringskrav. Efterfrågan skulle mer än fördubblas fram till 2026 och uppgå till 25.000 bostadsrätter. Det kan jämföras med det totala bostadsbyggandet av både bostadsrätter, hyresrätter och småhus bedöms understiga 25.000 bostäder 2024 om inget görs. För hyresrättsbyggandet skulle fri hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler öka investeringsviljan.

En annan analys som Evidens gjort av avregleringen på hyresmarknaden i Finland visar att utvecklingen sedan avregleringen på 90-talet har präglats av högre hyror, en omvandling från ägt boende till hyrt och ett bostadsbyggande i Helsingforsregionen som vida överstiger Stockholmsregionens. Andelen hushåll som bor i hyresrätt har ökat stadigt i finska städer och det är de fritt finansierade hyresrätterna som står för ökningen.

– Kommunerna måste dock inse att markpriserna behöver komma ner till rätt nivåer för att möta en ny verklighet. Rapporten visar att marknadsmässiga priser i många kommuner nu är negativa, säger Catharina Elmsäter-Svärd, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se