Byggandet spås stagnera

byggsektorn_kran

Analysföretaget Byggfaktas databas sträcker sig ända bak till början av 90-talet. Tidigt 90-tal så låg nyproduktionen på en relativt hög nivå till dess att finanskrisen slår till och räntan pikar på nästan 25 procent.

Efter det avtar nyproduktionen och ligger på samma nivå som ROT-marknaden fram till 2004 när nyproduktionen börjar tillta igen. Detta pågår fram till nästa finanskris slår till 2008-2009 men i och med att räntan sjunker tar nyproduktionen nya tag. ROT-marknaden ser ut att ha varit tämligen oberörd under den här tidsperioden.

– En tidigare prognos säger att 2018 kommer att totalt vara +/- 0 procent jämfört med 2017, vilket innebär att vi stannar på väldigt höga nivåer. Men segmentet bostäder spås öka med 16 procent jämfört med 2017, vilket kan kanske kännas lite osäkert med tanke på projekt som inte säljs, men behovet av bostäder finns ändå kvar. Frågan är vilken nivå räntan kommer att ligga under kommande årtal på och hur yttre faktorer kan påverka säger Olle Bergqvist, analytiker på Byggfakta i en kommentar.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se