Byggandet ökar men i långsammare takt

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet fortfarande är på uppåtgående. Under april steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,5 procent månaden innan. Foto: Per Eriksson

Byggfaktas Byggstartsindikator, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur steg under april med 0,6 procent.

Det är samma takt som föregående månad. Jämfört med samma månad förra året var årstakten 7,1 procent, också det i nivå med förra månadens utfall på 7,0 procent.

– Byggstarterna ökade även under april, enligt Byggstartsindikatorn. Men ökningstakten har successivt minskat det senaste året och ökningen kan dessutom hänföras till ökade kostnader snarare än ökade volymer. Projekteringsaktiviteten är hög vilket indikerar ett fortsatt högt byggande. Den senaste tidens ökade kostnader och osäkerhet kring ekonomins utveckling talar dock för att det kommer en inbromsning länge fram, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet fortfarande är på uppåtgående. Under april steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,5 procent månaden innan (preliminärt 1,0). Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 11,8 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 12,8 procent för mars (preliminärt 12,1).

– Bostadsbyggandet fortsätter öka, det är dock mer kostnadsökningar än volymökningar. Projekteringsvolymerna har ökat snabbt den senaste tiden men flera faktorer, så som dämpad konjunktur, högre räntor, stigande byggkostnader och slopat investeringsstöd, talar för en kommande avmattning, säger Tor Borg.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se