Skogsbranschen bra på att förebygga brand

Efter att ha utbildat personal och infört noggranna rutiner står skogsbruket endast för en bråkdel av alla utryckningar kopplade till brand i skog och mark, visar en färsk rapport från Skogforsk.

Men branschen bör bli bättre på att stötta sommarvikarier och orutinerad personal, som annars kan komma att ställas inför svåra situationer.

Skogsbrandssäsongen är i gång och efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har skogsbruket jobbat med aktivt med utbildning och rutiner för att minimera riskerna. Det har givit goda resultat. Skogsmaskiner står nämligen för en mycket liten del av de skogsbränder som leder till utryckning från räddningstjänsterna i landet, enligt Skogforsks rapport.

För perioden 2018 – 2021 orsakade gnistbildning från skogsmaskiner 0,67 procent av bränderna, vilket motsvarar ungefär 38 utryckningar per år. Under samma period genomförde räddningstjänsterna i medeltal drygt 5 500 utryckningar varje år kopplat till bränder i skog och mark.

– Generellt har kompetensen ökat och de branschgemensamma riktlinjerna har medfört färre tillbud”, säger Skogforsks Tomas Johannesson, som leder skogsbrukets gemensamma arbetsgrupp för skogsbrandfrågor.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se