Breddat arbetsområde för Vimek Duo

vimek_404duo_alunda

Skogsmaskintillverkaren Vimek utökar användningsområdet för sin kombimaskin Vimek 404 DUO genom att ta fram ett Bio-paket. Det innebär att man med denna konfiguration får en specialiserad maskin för att skörda och skota träddelar, med andra ord en maskin för biobränsleuttag ur skogen.

Eftersom förutsättningarna varierar från bestånd till bestånd, samt över tid, tror Vimek att flexibiliteten i att anpassa maskinen efter hur beståndet kan röjas mest kostnadseffektivt, är en nyckelfaktor för att lyckas:

  • Saknas avsättning för energiuttag, eller om stammarna är för klena, röjs stammarna snabbt ner med Vimek C12-aggregatet.
  • Vill man göra energiuttag i ett bestånd, kan man använda Vimek Bio-Duo paketet med flerträdshanterande gripsågen som fällare. Koppla därefter enkelt på vagnen och skota ut virket, utan att byta verktyg.
  • Finns en befintlig körväg, som t.ex. vid avverkning efter ett dike eller en väg, kan du ha vagnen kopplad hela tiden och fälla och lägga på vagnen direkt. Då blir maskinen en drivare istället för en kombimaskin.
  • Givetvis kan man koppla på ett skördaraggregat för avverkning av CTL-virke innan man byter till en grip och kopplar vagnen för skotning.
  • Allt i en och samma maskinplattform.

Vimek har sedan länge ett samarbete med Svenska Hypro i Lönsboda och den Hypro-tillverkade fällgripsågen, i kombination med Vimeks flerträdshantering och maskinstyrning, är ett av marknadens snabbaste träddelsaggregat. Sågen har nu fått några ytterligare uppdateringar, bland annat separat oljesmörjning av sågkedjan i stället för fett, och att den förra sågmotorn på 5 cm3 ersatts av en sågmotor på 10 cm3.

– Vi tror att detta lätta, men effektiva, aggregat på Vimek 404 DUO kommer ge en mycket hög kapacitet vid träddelasavverkning. Och att våra kunder i denna maskin får ett värdefullt verktyg att ytterligare lyfta kvaliteten på kvarvarande bestånd vid beståndsgående och selektiv träddelsavverkning, säger Johan Johansson, försäljningsingenjör på Vimek.

Vimeks hydrauliska klämstöttor möjliggör komprimering av skrymmande träddelar och ökar därmed lastkapaciteten. Att byta från ett vanligt CTL-skördaraggregat till en gripsåg går på några minuter och vips är du redo att avverka träddelar. På ytterligare några minuter har du installerat den drivna vagnen med klämstöttor och kan skota ut materialet. I vissa fall kan du även låta vagnen följa med i avverkningsskedet och lägga träddelarna direkt på vagnen.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se