Bostadsmarknaden 2019 relativt stabil

Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden och en generellt kraftigt minskad takt av projektstarter är omsättningstakten, med Stockholmsregionen som enda undantag, alltjämt hög, visar JLL Evidens Residental Market Index. Foto: Ewa Eriksson.
Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden och en generellt kraftigt minskad takt av projektstarter är omsättningstakten, med Stockholmsregionen som enda undantag, alltjämt hög, visar JLL Evidens Residental Market Index. Foto: Ewa Eriksson.

Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden och en generellt kraftigt minskad takt av projektstarter är omsättningstakten, med Stockholmsregionen som enda undantag, alltjämt hög. Det visar senaste utgåvan av JLL Evidens Residential Market Index (RMI) som publicerades den 8 mars.

Efter att nyproduktionen av bostäder peakade 2017 så minskade antalet påbörjade bostäder under 2018 och förväntas minska ytterligare under 2019. Dock går utvecklingen åt mycket olika håll i landet.

– Produktionen av hyresrätter verkar ändå fortgå, men med betydande skillnader mellan kommun-grupperna. Efter den kraftiga prisnedgången på bostadsrätter under 2017 så har det under 2018 skett en utplaning och årstakten ligger stilla och visar oförändrade priser jämfört med för 12 månader sedan, säger Cecilia Gunnarsson, Head of Research på JLL.

De fundamentala krafter som drivit bostadsmarknaderna de senaste åren är fortfarande starka, men det är uppenbart att restriktivare bolånevillkor håller tillbaka bostadsefterfrågan. Enligt det senaste utfallet ligger indexet under 2 i 14 av de totalt 21 analyserade kommunerna. Det signalerar att utbudet av nybyggda bostäder sannolikt skulle kunna ökas utan problem enligt JLL och Evidens.

Två kommuner uppvisar indexsiffror som visar att nyproduktionen är större än vad som kan motiveras av hushållens betalningsförmåga och köpvilja. Positivt är att en majoritet av kommunerna har rört sig något mot mitten det senaste året, dvs mot en bättre balans.

JLL-Evidens Residential Market Index (RMI) är ett index som beskriver balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder på olika lokala bostadsmarknader. JLL har tillsammans med Evidens tagit fram indexet som ett sätt att ge stöd och vägledning åt de aktörer som är aktiva inom nyproduktion av bostäder, vare sig det handlar om hyresrätter, äganderätter eller bostadsrätter.

© Anläggningsvärlden.se
info@anlaggningsvarlden.se