Avverkningsrekord i de norska skogarna

Lantbruksdirektoriatet rapporterar att de norska  skogsägarna avverkade rekordhöga 11,6 miljoner kubikmeter timmer för industriella ändamål förra året.

Det motsvarar 3,5 procent mer än det tidigare rekordet från 2019. Bruttovärdet på virket är över 5,4 miljarder norska kronor för skogsägarna.

Det genomsnittliga virkespriset landade på 469 norska kronor per kubikmeter, en ökning med 26 procent från 2020. Det genomsnittliga priset per månad har stigit under hela året. Enligt Lantbruksdirektoriatet är det prisutvecklingen på sågat virke som är orsaken till detta.

Massavedspriset har legat på en stabil nivå under samma period.

Den kraftiga efterfrågan är en av anledningarna till att råder brist på sågade trävaror världen över. Dessuyom har efterfrågan på massaved tagit fart och det är full fart inom träförädlingsindustrin i både Norge och Sverige. 

Under 2020 var efterfrågan på sågat virke stort, men i obalans med en lägre efterfrågan på massaved. Som ett resultat av detta minskade avverkningarna i de norska skogarna 2020 jämfört med tidigare rekordavverkningen från 2019.

Länen Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold och Telemark står för totalt 76 procent av avverkningarna.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se