Ny strategi ger lägre byggkostnad

Det Göteborgsbaserade allmännyttiga bostadsbolaget har med en ny strategi lyckats sänka produktionskostnaderna vid ny nyproduktion med drygt 30 procent. Foto: Magnus Brink

För ett år sedan antog allmännyttiga, Göteborgbaserade bostadsbolaget Framtidskoncernen en strategi för investeringar i nyproduktion och sänkta kostnader för produktion.

Enligt Framtidskoncernen börjar nu resultaten att märkas. I de senaste projekt man beslutat om ligger de kalkylerade produktionskostnaderna i genomsnitt drygt 30 procent lägre än innan strategierna antogs.

En av bostadsbolagets målsättningar med de nya strategierna var att utveckla Göteborg genom att bygga bostäder med väsentligt sänkta produktionskostnader. De ska möjliggöra stadsutveckling i hela staden och nya bostäder som är tillgängliga för fler. Koncernen har nu beslutat om flera projekt där kostnaderna för produktionen beräknas nå målen i de nya strategierna.

– Att sänka produktionskostnaderna är en stor utmaning, men vi har god kännedom om vad som krävs och vad som har stor effekt. Det är glädjande att Framtidenkoncernen kan visa att det går att bygga nytt till väsentligt lägre kostnader utan att ge avkall på viktiga kvaliteter. Nu gäller det att marknaden svarar upp och vill vara med och bygga till lägre kostnad, säger Dan Sandén, teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden.

Enligt Framtidskoncernen är det nu viktigt att det fortsatta arbetet för lägre produktionskostnader är att utveckla mer standardiserade byggförfaranden, satsa på konceptuellt byggande och i större utsträckning involvera marknadens aktörer i arbetet med att sänka kostnaderna för nyproduktion av bostäder.

– Det finns stora kostnadsbesparingar i att producera bostäder med mer konceptuellt tänkande. Inom Framtidenkoncernen har vi därför påbörjat ett arbete med en mer standardiserad produktion men ändå utformat och anpassat efter varje projekt. Vi kommer också att arbeta med flexibla genomförandetider och be marknaden utmana oss i att ta fram produkter som kan pressa kostnaderna ytterligare, berättar Martin Blixt, vd på Framtiden Byggutveckling.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se