Arbetsmiljövecka skapar bättre säkerhetskultur

I år hade Peabs arbetsmiljövecka extra stort fokus på ergonomi och säkerhet. Målet är att öka medvetandet kring hälsa hos koncernens personal för att skapa en bättre 
säkerhetskultur. Foto: Per Eriksson

Peabs särskilda arbetsmiljövecka hade i år extra stort fokus på ergonomi och säkerhet. Syftet är att öka medvetandet kring hälsa bland koncernens 16 000  medarbetare för att skapa en starkare säkerhetskultur.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsskador 2020 är ergonomiska belastningsfaktorer den tredje vanligaste orsaken till alla anmälda arbetssjukdomar i Sverige. Inom byggbranschen toppar belastningsbesvär dessutom sjukstatistiken. Bland annat tunga lyft och förflyttningar av material, ensidigt och monotont arbete samt felaktiga arbetsställningar en stor del av problematiken. 

Peabs arbetsmiljövecka hade därför fokus på belastningsergonomi, vilket innebär fokus på att anpassa arbetet så att man så långt det är möjligt undviker risker för ohälsa och sjukdom.

– Det är viktigt att Peab väljer att prata om belastningsergonomi, vi har många stora pågående projekt där ergonomi är A och O för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Jag som platschef känner ett extra ansvar eftersom jag kan se till att det händer i praktiken och inte bara blir prat, säger Per Persson, som just nu är platschef för domstolsbyggnaden i Malmö, ett av Peabs stora och aktuella byggprojekt.

Under arbetsmiljöveckan genomfördes en rad aktiviteter vid Peabkoncernens arbetsplatser. Skyddsombud och arbetssamordnare genomförde riktade skyddsronder och professionellt ledda genomgångar av ergonomin på de olika arbetsplatserna.

– I projektet kring domstolsbyggnaden har mitt fokus legat på att skapa en så inlyssnande kultur som möjligt, säger Per Persson. Jag vill skapa en kultur där man vågar säga: “Det här funkar inte för mig, här behöver jag avlastning”. Kultur och arbetsmiljö hänger ihop, oftast handlar det om sunt förnuft och genuin medmänsklighet.

Arbetsmiljöveckan hos Peab  pågick mellan den 31 augusti och 3 september.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se