20 procent av plantorna når inte tre års ålder

Mer än var femte planta som planteras i skogsbruket når inte tre års ålder och nu ska ett stort forskningsprojekt hitta lösningen på problemet. Foto: Per Eriksson

Enligt en forskningsrapport från Skogforsk överlever inte 20 procent av plantorna som planteras i skogsbruket  de tre första åren.

Nu gör skogsbruket en storsatsning i ett nytt föryngringsprojekt för att angripa problemet.

– Plantornas överlevnad och tillväxt från plantering fram till röjning är beroende av många samverkande faktorer. Samtidigt ändras förutsättningarna för plantöverlevnad snabbt, bland annat med avseende på förändrade plantsortiment, nya snytbaggeskydd och ett varmare klimat, säger Jonas Öhlund, Skogforsk, en av forskarna i Föryngringskollen.

Det svenska skogsbruket planteringar domineras av förädlade plantor, som drivs upp i skogsplantskolor. Eftersom förädlade plantor växer upp till 25 procent bättre än oförädlade plantor innebär detta stora förluster för skogsbruket.

Vid sidan av Skogforsk, som leder projektet, deltar åtta företag från skogsbruket. Tillsammans ska de inventera över 2.500 planteringar runt om i landet för att samla kunskap om varför så stor andel plantor inte överlever längre än tre år. Med start nu i vår satsas två miljoner kronor per år under en femårsperiod. Kostnaderna för inventeringarna tillkommer.

– Det här är ett jätteprojekt, och samarbetet ger oss stora skalfördelar då varje företag får möjlighet att ta del av betydligt större datamängder än enbart från sina egna planteringar, säger Mattias Berglund, forskare på Skogforsk och projektledare för Föryngringskollen. 

Data från inventeringarna samlas i en databank för vidare analyser och slutsatser, vilka presenteras löpande för att så snabbt som möjligt överföra kunskapen till skogsbruket.  

– I takt med att vi fyller på med inventeringsresultat i databanken kommer vi att kunna identifiera högriskkombinationer, till exempel plantsort och planteringspunkt, där risken för höga plantbortfall är stor. En viktig del i projektet är att det löper över flera år, vilket också ger möjlighet att förstå vädrets påverkan på resultaten, säger Mattias Berglund.

Varje år planteras cirka 400 miljoner plantor i det svenska skogsbruket till en kostnad långt över en miljard kronor.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se