150 miljoner ska stärka utsatta våtmarker

_W5A0744

EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag.

Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

– Det blir en riktig energikick rakt in i miljöarbetet som ju handlar om att kunna fortsätta nyttja våra resurser men på ett klokt och miljövänligt sätt, säger Gunilla Oleskog, skogskonsulent och projektledare på Skogsstyrelsen.

Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats kraftigt eller i värsta fall är på väg att försvinna.

Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, ansökt om stöd ur EU:s miljöprogram Life, som nu godkänt ansökan.

Pengar kommer att gå till att utveckla metoder och verktyg för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se