​Branschgemensamt sortiment för trävaror växer

Ytterligare 32 produkter har lagt tills i det branschgemensamma sortimentet VilmaBas. Totalt finns nu över 580 produkter som bland annat visar detaljritningar och kvaliteter på svenska trävaror. Foto: Per Eriksson

Branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä har lagt till ytterligare 32 träprodukter i det branschgemensamma sortimentet VilmaBas. Totalt finns nu över 580 produkter som bland annat visar detaljritningar och kvaliteter på svenska trävaror.

– Intresset för att bygga i trä fortsätter att öka och med ett branschgemensamt sortiment ser vi till att hålla kvaliteten hög på våra svenska trävaror. Oavsett vem som levererar dem så beskrivs alla produkter på ett och samma sätt, det gör det enklare för beställaren, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä lade den 1 november 2020 till ytterligare 32 produkter i VilmaBas- sortimentet. Totalt finns nu över 580 träprodukter. Produkterna beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer som bland annat visar detaljritningar på respektive produkt, kvaliteter och andra egenskaper på svenska trävaror. Det gör att man säkrar och höjer kvaliteten på svenska träprodukter.

VilmaBas är ett branschgemensamt sortiment för alla som arbetar med trä eller producerar träprodukter. Från konsument, arkitekt, konstruktör till entreprenör, bygghandel och sågverk.

– Tidigare när man beställde trä kunde det innebära olika mått och kvalitet beroende på leverantör. Med VilmaBas finns nu en tydlig standard och bestämda kriterier som varje produkt ska leva upp till. Det gör att kvaliteten på svenska trävaror säkras, säger Monika Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se