AMA firar 70 år

För exakt 70 år sedan gavs de första AMA-böckerna ut. Under den perioden tog byggandet i Sverige fart och behovet av ett gemensamt språk ökade.

På initiativ av Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), påbörjades arbetet med AMA och år 1950 gavs den första publikationen ut vilket var Bygg AMA 1950.Det blev startskottet för AMA som nu är en serie av en mängd referensböcker.

– Byggsektorns aktörer ville standardisera och kvalitetssäkra byggandet. I AMA enades man kring en struktur för material- och tekniklösningar, berättar Jan-Olof Edgar, chef för AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst.

AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning och syftar till att förenkla processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk vid upphandling av en byggentreprenad. Idag används AMA som verktyg inom samhällsbyggnadsbranschen i Sverige och flera internationella länder.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se