Rottne inför ny grundgaranti

Rottne Industri AB inför nya garantivillkor på sina nyproducerade skogsmaskiner.

– Det handlar om att visa ansvarstagande samtidigt som det genererar extra köptrygghet hos våra kunder, säger Arne Isaksson, försäljnings- och marknadschef på företaget.

Enligt Rottne ligger det ett grundligt arbete bakom de nya garantivillkoren.

– Att utveckla och förbättra företagets skotare och skördare pågår dagligen, det sitter i väggarna. Hårt arbete, blandat med en dos ”småländskt jäklar anamma”, har nu resulterat i att garantistandarden har nått en helt ny nivå. Vi vill helt enkelt arbeta bort de eventuella driftstörningar som våra kunder kan utsattas för, säger Arne Isaksson.

De nya grundgarantierna innebär att Rottne Industri nu utan kostnad ersätter de maskindelar som havererar på grund av tillverknings- eller materialfel upp till 3 000 arbetstimmar.

– Bakom de nya garantier ligger en allmän strävan om höjd kvalitet. Det är mycket tid och energi som har lagts ner för att säkra våra tillverkningsprocesser, säger Arne Isaksson.

– Tidigare har garantin varit 2 000 timmar för själva delen och upp till
1 000 timmar för arbetet, så det är en markant förbättring, säger Arne Isaksson och fortsätter:

– Nu kompenserar vi maskinägaren för arbetet som det tar att byta delen upp till 3 000 timmar. Vi står också för resekostnaden för serviceteknikern, upp till 30 mil per garantifall, fram till att maskinen har arbetat 500 timmar.

Förutom förbättrad garanti på delar, arbetskostnad och resor bjuder Rottne Industri även på det första servicetillfället som görs efter 100 arbetstimmar.

– Vid köp av en ny maskin täcker vi upp för den arbetskostnad som serviceteknikern har. Vid den första servicen upptäcks ibland saker som behöver efterjusteras och det ska inte kunden behöva betala för, säger Arne Isaksson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se