Virkesbörsen växer och tar in 10 miljoner

Sedan det Science Park-kopplade bolaget Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för digital handel med virke har tillväxten varit långt över förväntan. Virkesbörsen tar nu in 10 miljoner kronor för att accelerera sin tillväxt. Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds. Foto: Per Eriksson
Sedan det Science Park-kopplade bolaget Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för digital handel med virke har tillväxten varit långt över förväntan. Virkesbörsen tar nu in 10 miljoner kronor för att accelerera sin tillväxt. Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds. Foto: Per Eriksson

Sedan det Science Park-kopplade bolaget Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för digital handel med virke har tillväxten varit långt över förväntan. Virkesbörsen tar nu in 10 miljoner kronor för att öka sin tillväxt och erbjuda skogsägare och virkesköpare en marknadsplats.

Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds som grundats av e-handelsprofilerna Susanne Najafi och Sara Wimmercranz.

– Vi har utvärderat nästan alla lösningar inom skogssegmentet och fastnade för Virkesbörsen som vi ser har potentialen att förändra och digitalisera hela virkesmarknaden, säger Sara Wimmercranz, Founding Partner på BackingMinds.

Den svenska virkesmarknaden omsätter cirka 30 miljarder kronor och utgör basen för den svenska skogsindustrin. En industri som sysselsätter över 70 000 personer i hela Sverige och utgör en betydande del av svensk ekonomi och export.

I Sverige finns ungefär 330 000 skogsägare som har saknat en transparent och effektiv marknadsplats för att kunna göra lyckade virkesaffärer på. Därför startades Virkesbörsen – Sveriges enda oberoende och digitala marknadsplats för virke, som bidrar till ökad effektivitet i inköpen av råvara för skogsbolagen och en ökad transparens för skogsägarna vid virkesförsäljning.

– Virkesmarknaden lider av bristande transparens och skogsägarna har ofta svårt att veta vilka bolag som köper virket, vad de betalar och när det är rätt att sälja. Å andra sidan kommer en betydande del av skogsbolagens kostnader från virkesanskaffningen och administrationen kring detta. En mer effektiv, transparent och digital marknadsplats där köpare och säljare möts och tryggt kan göra virkesaffärer tror vi är lösningen på detta och det var så idén till Virkesbörsen föddes, säger Per Hedberg, medgrundare Virkesbörsen.

Bolaget har haft en hög tillväxttakt sedan marknadsplatsen lanserades i juni 2017 och nu tar bolaget in 10 miljoner SEK för fortsatt utveckling av tjänsten, expansion och utökat team.

– På Virkesbörsen kan virkesköpare enkelt hitta virke för just sina behov, effektivisera råvaruanskaffningen och skogsägaren når ut till fler potentiella virkesköpare. Rätt virke till rätt industri och rätt pris – det är vår idé, säger vd och medgrundare Adam Aljaraidah.

– Vi har vuxit långt över förväntan sedan vi lanserade vår nya plattform i juni 2017 och kommer att öka tillväxttakten genom att utöka antalet tekniska och finansiella tjänster för att maximera servicen både för köpare och säljare.

Digitaliseringen erbjuder väldigt spännande möjligheter för skogsindustrin men tyvärr är det få investerare som förstått potentialen Vi är väldigt glada över att få in BackingMinds. De bidrar med den kunskap och erfarenhet vi saknar, samt ett blytungt nätverk som saknar motstycke i Sverige, säger Adam Aljaraidah avslutningsvis.

©Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

Adam Aljaraidah och Per Hedberg, grundare av Virkesbörsen.
Adam Aljaraidah och Per Hedberg, grundare av Virkesbörsen.
Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, riskkapitalister på Backing Minds.
Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, riskkapitalister på Backing Minds.