”Vi måste använda mer skog”

anvanda_mer_skog

På konferensen Biobase som arrangerades på Piteå Science Park sammanfattades den 23 november med tydlighet kring vikten av dialog, att samlas i konferenser som den här men efterlyste också viktiga beslut.

– För att kunna öka påverkan på klimatet måste vi göra en förändring i dag. Vi måste använda mer skog, säger Carina Håkansson från Skogsindustrierna som menar att alla de träd som inte avverkas ska ersättas med fossilbaserade produkter.

Hon fortsatte med att peka på att Sverige avsatt 25 procent av skogsarealen.

– Inom naturreservaten ska vi öka effektiviteten på den biologiska mångfalden. Men vi måste öka produktiviteten. Om vi fortsätter på den inslagna vägen, måste vi inse att alla de träd som inte avverkas ska ersättas med fossilbaserade produkter, säger hon.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se