Uppsala planerar för spårväg

Bild: White Arkitektbyrå.

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker.

Det är inte beslutat exakt var spårvägen ska dras fram ännu. Det kommer att fastställas under detaljplaneskedet.

Spårvägen planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal samt från Ultuna via Ulleråker och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC).

Spårvägssträckan blir totalt cirka 17 kilometer lång och får cirka 19 hållplatser.

En depå för underhåll och parkering av spårvagnar kommer att byggas i samband med att spårvägen byggs ut. Region Uppsala ansvarar för depån och driften av spårväg.

I dagsläget är tre olika placeringar i södra och sydöstra Uppsala aktuella för en eventuell depå. De lägen som kommer att undersökas i första hand är Nåntuna, Sävja och Bäcklösa, men även andra lägen kan bli aktuella innan ett beslut tas.

Region Uppsala ansvarar för att göra alla förundersökningar och kommer att under sommaren 2020 påbörja detta arbete.

Investeringskostnaden för spårväg beräknas 4,5 miljarder kronor. Man har räknat på två linjer om totalt 17 kilometer, från Resecentrum i centrala Uppsala till en ny tågstation vid Bergsbrunna. Men om man lägger till kostnader för depå och fordon hamnar slutsumman på 5,4 miljarder kronor.

@ Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade i mars förra året att fortsätta planera för spårväg i södra Uppsala. Sträckan blir 17 kilometer lång.