Unik koncentration i anläggningsbranschen

bygg_anlaggning_granby

I en ny rapport från Statens väg och transportinstitut, VTI, kan forskarna för första gången visa och belägga att Sverige har en unik koncentration av få stora byggföretag som dominerar marknaden. Forskarna har kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, Sverige, Danmark, England och Tyskland. Bilden är tydlig.

– I den här studien så kan vi visa det man ofta säger, men inte tidigare haft belägg för. Sverige är ovanligt med sina fyra stora byggföretag som starkt dominerar anläggningsmarknaden. Sverige skiljer sig här från de andra länderna vi har studerat. I stort är det vad som kan betraktas som ett oligopol, säger Johan Nyström, som har varit forskningsledare i arbetet med att ta fram rapporten.

Studien visar att det är vanligt i andra länder att aktivt arbeta för att öppna och förenkla för medelstora företag att kunna konkurrera om stora offentliga uppdrag inom anläggning.

– Studien visar att Sverige är unikt här. Det finns sannolikt fördelar med att bryta upp de fyra största företagens marknadsmakt, säger Nyström.

– Det är inte bra för Sverige, skattebetalarna eller för Maskinentreprenörernas medlemmar om vi har en onödig koncentration av företag som gör att upphandlande myndigheter riskerar att inte få det bästa och mest effektiva resultatet. Det här är ju något som våra medlemmar har diskuterat öppet i flera år, men marknaden har stelnat och rådande koncentration riskerar såklart att leda till en osund marknad där medelstora företag tvingas in i rollen som underentreprenörer som inte kan eller vågar konkurrera med sina beställare, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

– Det kan vara lämpligt att vi i Sverige lär av andra länder, bland annat hur myndigheter upphandlar. Konkurrenssituationen präglas inte enbart av antalet företag utan även deras karaktär och förutsättningar på marknaden, säger Johan Nyström.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se