Effektiv kombimaskin från TimberPro

timberpro_840c_p01

(A v e s t a)
Sveaskog har nu testat den amerikanska skogsmaskinen TimberPro 840C Combo i ett och ett halvt år. Maskinen har fram till nu gått cirka 3 500 timmar. Det var hösten 2015 som Sveaskog köpte in en basmaskin från Timberpro som försågs med ett svenskbyggt rede och ett Logmax skördaraggregat och en 0,5 grip från HSP. Anläggningsvärlden åkte till Avesta för att titta närmare på maskinen.

Sveaskogs kombimaskin TimberPro 840C Combo har nu testats sedan oktober 2015. I samråd med generalagenten Euro Logging System, Tyskland och deras representant i Sverige köpte Sveaskog en basmaskin som man utrustade med ett Logmaxaggeregat 6000 B Mätsystem och HSP grip. Redet (lastbäraren) är ritat och byggt i Sverige. Redet lastar inte mindre än 25 ton. Maskinvikten är 31,6 ton.

TimberPro 840C är Sveriges första skogsmaskin av sitt slag som både avverkar och transporterar skogen till bilvägen. Man behöver således bara en enhet per avverkningstrakt. Systemet ska inte förväxlas med en drivare som avverkar och skotar på en och samma gång.

TimberPro 840C Combo avverkar hela trakten först för att sedan skota ut det avverkade virket. Omställningen från skördare till skotare tar cirka 30 minuter.

Maskinförarna Roger Egonsson och Christer Hallgren som kör Timberpron i tvåskift är positivt inställda tillmaskinen som är den enda i sitt slag i  Sverige.

– En stor fördel med TimberPro 840C Combo är maskinens viktbalanseringen mellan främre och bakre boggin. Med 25 tons last, totalvikt 60 ton och 10 kvadratmeter bäryta ligger 60 procent av vikten över bakre boggin vilket är bra i förhållande till andra stora skogsmaskiner säger Roger Egonsson. Han tycker även att maskinen fungerar bra på svaga marker.

– Eftersom vi skördar ena veckan och sedan ställer om maskinen till skotare blir arbetet mer omväxlande med denna maskin säger Christer Hallgren. – Vi behöver inte heller hämta virke under snön vilket spar tid. Vi följer väderleksprognoserna noggrant och är det snö på ingång ställer vi snabbt om maskinen till skotare och skotar ut virket innan snön kommer, förklarar han.

Lennart Hult, teknisk chef på Sveaskog har analyserat maskinen sedan den sattes i drift. – Vi har gjort en del förbättringar på maskinen senaste året allt för att höja effektivitet som vi alltid strävar efter oavsett maskinmärke, säger han.

– Nu skall vi köra Timberpron en längre tid för att se hur konceptet kombimaskin hävdar sig i konkurrensen mot andra maskinsystem.

– Vi i Eurologgingteamet som valde Sveaskog som första kund, är nöjda med hur dom första  3 500 timmarna på maskinen har fungerat. Vi har i TimberPro ett koncept som är väldigt utvecklingsbart, så där fortsätter vi dialogen med flera andra kunder säger Torsten Persson, Sverige-representant på Euro Logging.

Volvo Pentamotorn är på 8,3 liter och uppfyller emissionskraven för Steg 4 final. Motorn har sex cylindrar och utvecklar 320 hästkrafter. Sveaskog kör maskinen på 100 procent biodrivmedel.

Per Eriksson, Anläggningsvärlden

© Anläggningsvärlden 2017.
per@anlaggningsvarlden.se

faktaruta_timberpro_840c_combo