Svenska grävmaskiner fast i Suezkanalen

EMS Group hade oturen att få en sändning grävmaskiner att bli fast på contianerfartyget Ever Given som gick på grund i Suezkanalen. Maskinerna som blev 120 dagar försenade säljs nu som ”Suez Edition by EMS”. Foto: EMS Group.

EMS Group som bland annat är svensk generalagent för det japanska grävmaskinsfabrikatet Takeutchi, hade oturen att få en sändning med grävmaskiner att bli fast på containerfartyget Ever Given som gick på grund i Suezkanalen den 23 mars och blockerade hela kanalen, varpå totalt 300 båtar stod i kö för att passera kanalen. 

Den 29 mars lyckades man till slut få loss det 400 meter långa fartyget från grundet.

Takeutchi-maskinerna försenades med totalt 120 dagar och nådde svensk mark först den 27 augusti.

Maskinerna som blev fast på containerfartyget, Takeutchi TB210, TB260 och TB290, har nu försetts med en dekal ”Suez Edition by EMS” för att markera att de varit med om denna världshändelse. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se