Sveaskog rekryterar ny vd

P-O Wedin, Sveaskogs vd sedan sju år, har informerat styrelsen att han vill underlätta rekryteringen av sin efterträdare genom att redan nu avisera sin pensionering så att styrelsen kan inleda rekrytering av nästa vd för Sveaskog. Foto: Viktor Fremling.
P-O Wedin, Sveaskogs vd sedan sju år, har informerat styrelsen att han vill underlätta rekryteringen av sin efterträdare genom att redan nu avisera sin pensionering så att styrelsen kan inleda rekrytering av nästa vd för Sveaskog. Foto: Viktor Fremling.

P-O Wedin, Sveaskogs vd sedan sju år, har informerat styrelsen att han vill underlätta rekryteringen av sin efterträdare genom att redan nu avisera sin pensionering så att styrelsen kan inleda rekrytering av nästa VD för Sveaskog.

P-O Wedin kvarstår som vd tills en ny är på plats och står därefter till styrelsens förfogande fram till sin pensionering. Styrelsen har inlett rekryteringen av ny vd.

– P-O Wedin aktivt bidragit till att bolagets kundfokus, produktivitet och lönsamhet har stärkts, vilket vi i styrelsen är mycket tacksamma för, säger ordförande Eva Färnstrand.

– Sveaskog går väldigt bra och det är snart dags att lämna över stafettpinnen. Det är och har hela tiden varit väldigt spännande och roligt att få leda Sveriges största skogsbolag i en tid när intresset för och användningen av skogsråvara har varit stadigt ökande, säger P-O Wedin.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se