Svårt hitta rätt kompetens för maskinentreprenörerna

DSCF1032.JPG

Den sammanvägda konfidensindikatorn för medlemsföretagen i Maskinentreprenörerna (ME), det sk MEKO-värdet, signalerar ett fortsatt positivt stämningsläge i november. Detta visar en färsk konjunkturrapport, som Industrifakta och Maskinentreprenörerna presenterade i dagarna.

Av de värden som MEKO baseras på, visar faktorer som maskininvesteringar och faktureringsläge, särskilt god utveckling under det senaste halvåret. Prognosen för det kommande halvåret tyder på en stark efterfrågan på företagens tjänster samt en hög beläggningsgrad. Cirka 80 procent av de intervjuade företagen har svårt att hitta rätt kompetens.

Industrifakta presenterar, i samarbete med ME, två gånger per år en konjunkturrapport, som beskriver marknadsläget för entreprenadbranschen. Rapporten baseras på intervjuer med medlemsföretag, som får kommentera konjunkturläget när det gäller arbetsvolym, orderstock, efterfrågan medmera. ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för 3 800 maskinentreprenörer.

Källa: Industrifakta AB och Maskinentreprenörerna.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se