Stora Enso och H&M ska göra tyg av skog

Nu ska skogen bli textilier när H&M, Ikea och Stora Enso tillsammans med staten satsar 352 miljoner på en ny fabrik i Nymölla. Tekniken är ett miljövänligare alternativ till bomull och oljebaserade material, och nu förändras en av världens största branscher. Foto: Per Eriksson

TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och LSCS Invest, investerar nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning i Sverige. Detta är ett avgörande steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga tillverkningskostnader. Målet är att göra hållbara textilfibrer tillgängligt för alla.

Den globala efterfrågan på nya hållbara textilfibrer är stor och brådskande. TreeToTextile vill bidra till textilindustrins omställning genom att öka tillgången på hållbara textilfibrer. TreeToTextile utvecklar en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med låg miljöpåverkan till en attraktiv kostnadsnivå. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber producerad av förnybar och hållbart framställd råvara från skogen.

TreeToTextiles starka hållbarhetsprestanda bekräftas av en tredjepartsverifierad livscykelanalys. I termer av hållbarhetsmål, skulle den nya tekniken innebära mindre användning av energi, kemikalier och vatten i jämförelse med produktion av konventionella fibrer. Den nya processen är avsiktligt utformad för att ha lågt energibehov och lågt behov av kemikalier. Den är konstruerad för att passa storskalig produktion, och inkluderar ett återvinningssteg för processkemikalier och vatten.

– Vår teknik har potential att minska textilindustrins miljöpåverkan avsevärt, säger TreeToTextiles vd Sigrid Barnekow. Foto: Amanda Nilsson

– Vår teknik har potential att minska textilindustrins miljöpåverkan avsevärt. Med våra ägares stöd, innovativa agendor, kunskap och storlek bedömer vi att TreeToTextile kan spela en viktig bidragande roll för att göra textilindustrin hållbar globalt, säger TreeToTextiles vd Sigrid Barnekow.

TreeToTextile investerar nu i att bygga en demonstrationsanläggning för uppskalning av processtekniken. Kostnaden är 352 miljoner kronor, vilket finansieras med en investering på 275 miljoner kronor från ägarna, H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och LSCS Invest, och med 77 miljoner kronor från Energimyndigheten. Anläggningen kommer att byggas hos Stora Ensos pappersbruk Nymölla, i södra Sverige och byggnationen startar våren 2021. Produktionskapaciteten blir 1500 ton fiber per år.

© Anläggningsvärlden 2021
info@anlaggningsvarlden.se