Stölder kostar entreprenörerna stora summor

För tredje året i rad har Maskinentreprenörerna låtit undersöka ploblematiken med stölder i branschen. Undersökningen visar att antalet brott ökar.

Brott mot företag i anläggningsbranschen kostar stora summor varje år. Företagen satsar alltmer på att skydda sig, vilket de upplever ger god effekt. Det visar bransch- och arbetsgivarorganisation Maskinentreprenörerna (ME) i en färsk stöldrapport.

DFör tredje året i rad har ME låtit undersöka problematiken med stölder i branschen genom att intervjua ett antal av medlemsföretagen. Enligt rapporten har varannat medlemsföretag drabbats av stöld under förra året.

– Idag är det grönt ljus för brottslingar att stjäla från entreprenad- och byggarbetsplatser. Företagens brotsförebyggande åtgärder kan på sin höjd lysa gult genom att försvåra stölder, men bara polismyndigheten kan signalera rött genom att agera mot den återkommande brottsligheten hos våra medlemsföretag, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Enligt den nya rapporten förlorar ME:s medlemsföretag som drabbas av stöld i genomsnitt 163.000 kronor per år. De som ägnar sig åt brottsförebyggande arbete lägger en snittsumma på drygt 89.000 kronor på sådana åtgärder, vilket är en kraftig ökning från 2021. Sammantaget innebär detta att företagen har en genomsnittlig kostnad på 253.000 kronor – mer än en kvarts miljon. 

Ökningen från 2021 motsvarar hela 61 procent. Pengarna som medlemsföretagen lägger på att skydda sig leder dock till att de utsätts för färre brott – 68 procent upplever att de stöldförebyggande åtgärderna ger effekt.

Företag som utsätts för brott blir det allt oftare, enligt ME:s undersökning. Antalet brott mot medlemsföretagen steg från 677 till 964, en ökning med 42 procent, en ökning med 42 procent. I första hand är det drivmedel som stjäls. Under 2022 blev 85 procent av medlemsföretagen bestulna på drivmedel, i genomsnitt 6,4 gånger per företag. Endast 49 procent av drivmedelsstölderna polisanmäls, då det upplevs som helt meningslöst då utredningarna bara läggs ner.

– Brottslingarna vet att företagen måste ersätta det de stjäl från arbetsplatser. Eftersom det vet attdet är riskfritt återvänder de till brottsplatsen för att begå nya brott, konstaterar Anders Robersson.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se