SP Maskiners nya slutavverkningsaggregat rullar ut på marknaden

20171027_104628

Ljungbybaserade SP Maskiner har tagit fram ett helt nytt skördaraggregat, SP 661 LF. Det nya slutavverkningsaggregatet presenterades på Elmia Wood i somras och har nu börjat levereras ut till kunder. – Aggregatet har optimala egenskaper för svensk slutavverkning säger Kristofer Holmberg, säljare Sverige på SP Maskiner.

– SP 661 LF är ett smidigt, starkt och effektivt aggregat konstruerat efter SP Maskiners Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. Aggregatet är avsett för installationer på såväl hjulburna basmaskiner som på grävmaskiner och bandgående skogsmaskiner. Aggregatet är utvecklat för att ge högsta kvalitet och produktion i alla typer av slutavverkning, säger Kristofer Holmberg, säljare Sverige på SP Maskiner.

I grov slutavverkning ger matarhjulen och SP Maskiners patenterade system LogHold hög kapacitet och effektiv produktion. I klen slutavverkning kommer den smidiga konstruktionen till sin rätt och utrustat med flerträdshantering hanterar även 661 klena stammar effektivt.

– Tack vare bra välskyddad och stark konstruktion  med smart slangdragning uppges SP 661 LF ge hög utnyttjandegrad. SP 661 LF är utan tvekan ett smidigt, starkt och effektivt aggregat menar Kristofer Holmberg.

SP 661 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 18 till 45 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

På Elmia i somras visades även SP Maskiner det nya flytande diametermätning som minskar problemet med felmätta stockar som sorteras fel och slutar som vrak på det nya slutavverkningsaggregatet SP 661LF.

Länk till SP Maskiner

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se