SMHI och Komatsu i samarbete om bärighet

I ett samarbete mellan SMHI och Komatsu Forest lanseras nu dynamiska markfuktighetskartor. Det är en kombination av en statisk markvattenkarta och en prognos på hur torrt eller blött det blir de närmaste dygnen.
I ett samarbete mellan SMHI och Komatsu Forest lanseras nu dynamiska markfuktighetskartor. Det är en kombination av en statisk markvattenkarta och en prognos på hur torrt eller blött det blir de närmaste dygnen. Foto: Komatsu Forest.

Att undvika markskador vid skogsbruk är en viktig fråga för branschen. En grundläggande faktor för att skona skogsmarken och vattendragen är att veta hur torrt eller blött det är. I ett samarbete mellan SMHI och Komatsu Forest lanseras nu dynamiska så kallade markfuktighetskartor.

Kartorna är en del av en ny digital tjänst i Komatsu Forests skogsmaskiner och är en kombination av en traditionell statisk markvattenkarta och en prognos på hur torrt eller blött det blir de närmaste dygnen.

Prognosen visar om det är märkbart torrare eller blötare jämfört med det statiska underlaget.

– Det vi skapat i samarbete med Komatsu Forest är en ny generations beslutsunderlag för avverkningsplanering. Nu kan maskinföraren titta på dynamiska så kallade markfuktighetskartor som visar beräknat markvatten. Lösningen är en del av den GIS-programvara som finns i Komatsu Forests digitala tjänst. Tidigare kartor har visat ett statiskt läge, i det nya verktyget visas markförutsättningarna utifrån hydrologiska prognoser, vilket ger maskinföraren ett användbart verktyg på plats i maskinen, berättar Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef skog och lantbruk, SMHI.

– Digital innovation och hållbarhet går hand i hand och i samarbetet med SMHI har vi kombinerat våra respektive kunskapsområden för att ta fram ett helt nytt digitalt verktyg för skogsentreprenörer, ett GIS-system med kartlager från SMHI, som visar markfuktighet respektive brandrisk. Genom verktyget får våra kunder helt nya förutsättningar att se markförhållandet och kan nu planera sin verksamhet på ett bättre sätt som ger mindre markpåverkan, säger Björn Lindgren, affärsplanerare, Komatsu Forest.

Beslutsunderlaget för maskinföraren är en karta som kombinerar statisk information om markens sannolika fuktighet, med en två-dagarsprognos som visar om det beräknas bli torrare eller blötare än normalt på den aktuella platsen.

”Kombinationen av Komatsu Forests  kompetens och SMHIs förmåga att göra avancerade beräkningar av väder och vatten är nyckeln.”  Alexanda Birger-Röör affärsområdeschef skog och lantbruk, SMHI.

Informationen i kartan bygger på detaljerade beräkningar som gjorts med hjälp av en ny superdator.

– Den höga upplösningen på informationen gör att vi i våra beräkningar till exempel kan ta hänsyn till om vattendrag är stora eller små, men också till eventuella diken, förklarar Alexandra Birger-Röör.

Utvecklingen av de nya kartorna är ett resultat av ett nära samarbete mellan SMHIs utvecklare och Komatsu Forest vars prototypförare har testat de nya kartorna sedan början av året.

– Kombinationen av Komatsu Forests skogs- och maskinkompetens och SMHIs förmåga att göra avancerade beräkningar av väder och vatten är nyckeln. När Komatsu Forests maskinförare har testat prototyper har vi fått mycket värdefull input. Det hela är ett bra exempel på hur samarbeten kan föda ny innovation, menar Alexandra Birger-Röör.

– Med dagens digitala förutsättningar öppnas även möjligheter för nya typer av samarbeten. Här har vi hittat en intressant match som stärker en hållbar vision i skogsbruket, avslutar Björn Lindgren, affärsplanerare, Komatsu Forest.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se